Megalopter d.o.o.,Kneza Domagoja 11a 88000 Mostar Bosna i Hercegovina; tel +387 (036) 310 062; 
       e-mail: info@megalopter.com; ID broj: 4227489470003; PDV broj: 227489470003; žiro račun: 3381302212242050 (Unicredit Bank BiH)

ERP štedi vrijeme i novac!

ERP Megalopter 8d je visoko parametarizirana i maksimalno automatizirana poslovna aplikacija čiji je razvoj baziran na Microsoft .NET tehnologiji i MS SQL Server 2008 relacijskoj bazi podataka.
Namijenjen je prvenstveno velikim i složenim organizacijama, međutim, jednako je djelotvoran i za manje poslovne sustave.
Sustav je izrađen modularno tako da se svaki modul može koristiti kao samostalna aplikacija, ali moduli međusobno integrirani pokazuju svoju najveću snagu i predstavljaju idealno rješenje za svakoga.
ERP Megalopter 8d se sastoji od
sljedećih modula:

Osnovni Podaci
Robno/materijalno poslovanje
Knjigovodstvo i financije
Plaće i kadrovska evidencija
Osnovna sredstva
Menadžerski info sustav
Administracija sustava


Na pisani zahtjev šaljemo vrlo informativnu i opsežnu ponudu sa opisom modula.
 
Prednosti aplikacije ERP Megalopter 8d

aaaaaaaaaaaaiii
russian hair wefts uk brazilian hair styles pictures hair extensions what happened to aliexpress hair vendors how to style hair with tape extensions hair extensions uk lash extension course cornwall brazilian deep wave hair with closure hair extensions sale decorative hair claws curly hair extensions uk human hair wigs uk blonde hair dye without bleach and ammonia human hair wigs simply wigs