Megalopter d.o.o.,Kneza Domagoja 11a 88000 Mostar Bosna i Hercegovina; tel +387 (036) 310 062; 
       e-mail: info@megalopter.com; ID broj: 4227489470003; PDV broj: 227489470003; žiro račun: 3381302212242050 (Unicredit Bank BiH)

ERP štedi vrijeme i novac!

Enterprise Resource Planning je vrsta poslovno-informacijskog sustava
koji integrira sve odjele i funkcije kompletnog poduzeća u jednom računalnom sustavu koji poslužuje specifične potrebe svih tih različitih odjela. ERP štedi vrijeme i novac.
Izgradnja jedne poslovne aplikacije koja
služi potrebama ljudi u financijama
te ujedno potrebama kadrovske službe
ili potrebama skladišnog
poslovanja i kompletne
komercijale, da proizvodi
menadžerski bitne izvještaje
iz svih odjela poduzeća kao
osnov kvalitetnog i
pravovremenog odlučivanja,
zna biti težak zadatak.
Međutim, sustavna, strpljiva i sveobuhvatna
implementacija ERP-a se višestruko isplati. Svaki od tih različitih
odjela poduzeća u pravilu ima svoju vlastitu poslovnu aplikaciju
prilagođenu upravo svojim specifičnim potrebama i načinu rada.
ERP Megalopter 8d ih upravo kombinira sve zajedno u jedan integrirani
informacijski sustav koji upravlja jedinstvenom bazom podataka tako da
različiti odjeli poduzeća mogu lakše dijeliti informacije i međusobno
komunicirati. ERP povećava produktivnost, stiče se bolji uvid u
poslovanje i ubrzava se izvršavanje poslovnih strategija.

aaaaaaaaaaaaiii
how to use a hair pin fork brazilian hair bundles real hair extensions laflare unprocessed peruvian hair reviews hot hair metrocentre hair extensions uk is 50g of hair enough for a full head how to remove hair extensions micro rings hair extensions uk braiding hair into a ponytail ecotools hair brush review hair wigs