Megalopter d.o.o.,Kneza Domagoja 11a 88000 Mostar Bosna i Hercegovina; tel +387 (036) 310 062; 
       e-mail: info@megalopter.com; ID broj: 4227489470003; PDV broj: 227489470003; žiro račun: 3381302212242050 (Unicredit Bank BiH)

ERP štedi vrijeme i novac!

Poduzeće Megalopter d.o.o. Mostar osnovano je 2006 g. sa ciljem da
postane jedano od značajnih isporučitelja složenih ERP i drugih softverskih rješenja za razne privredne djelatnosti koja će svojom funkcionalnošću 
unaprijediti ispunjavanje svakodnevnih poslovnih zadataka.

Megalopterov informatičko-ekonomski tim, u uskoj suradnji sa partnerima, radi na što boljoj prilagođenosti kako zakonskim tako i poslovno-tržišnim potrebama svake specifične poslovne funkcije unutar organizacije. Kontinuirano pratimo i primjenjujemo najnovije
tehnologije u cilju olakšavanja izvođenja procesa.

Također poslovni partneri od nas mogu nabaviti informatički hardware po konkurentnim cijenama.

Sa ponosom najavljujemo skoro dovršenje Web ERP aplikacije kojoj se
pristupa preko web browsera (online erp).
 
Radujemo se suradnji sa Vama,
Megalopter tim

aaaaaaaaaaaaiii
glueless full lace wig meaning how to style my tape in hair extensions hair extensions uk funny bad hair day memes invisible clip in hair extensions hair extensions how to use permanent hair straightening cream headband braid for short hair lace front wigs uk colour 33 hair extensions braids for men with short hair hair extensions uk